Công ty cổ phần MISA Tuyển dụng mới nhất

Công ty cổ phần MISA

Add a review
  • Share:

Công ty cổ phần MISA Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Ngân hàng/Đầu tư ,

Company Description

 Công ty cổ phần MISA - Một trong những Công ty phần mềm lớn nhất Việt Nam. Đã có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT. Sứ mệnh của MISA là phát triển các nền tảng, phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin để thay đổi ngành kinh tế và giúp khách hàng thực hiện công việc theo phương thức mới, năng suất và hiệu quả hơn nhằm thúc đẩy sự phát triển của đất nước và các quốc gia trên thế giới

Office Photos

Active Jobs From Công ty cổ phần MISA