Công ty Cổ phần LEANWARES Tuyển dụng mới nhất

Công ty Cổ phần LEANWARES

Add a review
  • Share:

Công ty Cổ phần LEANWARES Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 31
  • Founded Since
  • Sectors Cơ khí/ Máy móc,

Company Description

Công ty Cổ phần LEANWARES tiền thân là Công ty TNHH Công nghiệp LEANWARES. Được thành lập năm 2015, LEANWARES sở hữu điểm mạnh là thiết lập nhà xưởng, thiết bị và hệ thống theo nguyên tắc “LÀM ĐÚNG NGAY TỪ ĐẦU” để đảm bảo khai thác hiệu quả các nguồn lực trong hoạt động sản xuất và chế biến dựa trên các yếu tố của 6M1E (Con người, Máy móc, Vật liệu, Phương pháp, Quản lý, Truyền thông & Môi trường).

SỨ MỆNH

Giúp doanh nghiệp cạnh tranh trên thị trường thế giới.

TẦM NHÌN

Cung cấp giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Đổi mới - Thách thức - Chuẩn mực - Giá trị - Tôn trọng.

Office Photos

Active Jobs From Công ty Cổ phần LEANWARES