CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TANACO Tuyển dụng mới nhất

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TANACO

Add a review
  • Share:

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TANACO Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 6
  • Viewed 1762
  • Founded Since
  • Sectors Bán hàng Tiêu dùng nhanh,

Company Description

 TANACO là công ty hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế, thương mại, thi công, lắp đặt hệ thống M&E
Trong suốt thời gian hoạt động của mình TANACO luôn muốn xây dựng một môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp và sáng tạo. Mỗi thành viên của TANACO luôn chủ động, nỗ lực học hỏi, phấn đấu không ngừng hoàn thiện bản thân để xây dựng TANACO trở thành một doanh nghiệp vững mạnh.
Văn hoá làm việc tốc độ cao, hiệu quả và tuân thủ kỷ luật đã thấm nhuần trong mỗi hành động của cán bộ công nhân viên. Tạo nên sức mạnh tổng hợp vì sự phát triển bền vững của TANACO.

Office Photos

Active Jobs From CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TANACO