CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ VẬN HÀNH GOLF ĐẠI HƯNG  Read more: http://masocongty.vn/company/3252469/cong-ty-co-phan-khai-thac-va-van-hanh-golf-dai-hung Tuyển dụng mới nhất

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ VẬN HÀNH GOLF ĐẠI HƯNG Read more: http://masocongty.vn/company/3252469/cong-ty-co-phan-khai-thac-va-van-hanh-golf-dai-hung

Add a review
  • Share:

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ VẬN HÀNH GOLF ĐẠI HƯNG Read more: http://masocongty.vn/company/3252469/cong-ty-co-phan-khai-thac-va-van-hanh-golf-dai-hung Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Dệt may/ Sợi/ Giầy da,

Company Description

Công Ty Cổ Phần Khai Thác Và Vận Hàng Golf Đại Hưng - Dai Hung Golf Operation And Management Joint Stock Company.

Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động tư vấn quản lý

Office Photos

Active Jobs From CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ VẬN HÀNH GOLF ĐẠI HƯNG Read more: http://masocongty.vn/company/3252469/cong-ty-co-phan-khai-thac-va-van-hanh-golf-dai-hung