Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa Tuyển dụng mới nhất

Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa

Add a review
  • Share:

Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa Components Overview

  • Company Size > 0-10
  • Posted Jobs 2
  • Viewed 359
  • Founded Since
  • Sectors Chăm sóc sức khỏe/Thiết bị Y tế,

Company Description

Kềm Nghĩa là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất kềm và cung cấp dụng cụ, dịch vụ về chăm sóc sắc đẹp.

Office Photos

Active Jobs From Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa