Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi Tuyển dụng mới nhất

Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi

Add a review
  • Share:

Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi Components Overview

  • Company Size > 100
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since 2017
  • Sectors Ngân hàng/Đầu tư ,

Company Description

Công ty Cổ phần giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi là một trong những công ty phái sinh hàng hóa hàng đầu tại thị trường tài chính Việt Nam, được sự cho phép và bảo lãnh của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam.
Được cấp chứng nhận 24 tháng 1 năm 2019, tuy nhiên đến hết năm 2019 Gia Cát Lợi là đơn vị chiếm 80% thị phần giao dịch hàng hóa của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV).

Office Photos

Active Jobs From Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi