CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG VIỆT NAM Tuyển dụng mới nhất

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG VIỆT NAM

Add a review
  • Share:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG VIỆT NAM Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Kỹ thuật ứng dụng ,

Company Description

Công Ty Cổ phần Đường Việt Nam (Công ty con của Vinamilk) chuyên sản xuất các loại đường ăn như: đường cát trắng, đường trắng cao cấp, đường tinh luyện, đường Saccaroza, đường trắng tiêu chuẩn,..

Office Photos

Active Jobs From CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG VIỆT NAM