Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Đầu tư Sao Thủy Tuyển dụng mới nhất

Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Đầu tư Sao Thủy

Add a review
  • Share:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Đầu tư Sao Thủy Components Overview

  • Company Size > 100
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 356
  • Founded Since 2012
  • Sectors Dịch vụ khách hàng ,

Company Description

Ra đời với tên gọi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Đầu tư Sao Thủy là một công ty Dịch vụ gồm các mảng hoạt động:
1. Cung cấp Dịch vụ xe chở tiền, xe chở cán bộ nhân viên
2. Quản lý xây dựng
3. Quản lý tòa nhà
4. Quản lý hợp đồng thuê
5. Dịch vụ bảo trì Chi nhánh, Phòng Giao dịch
6. Dịch vụ Nhân sự
...
Với Quy mô 500 Nhân sự
Chính sách, chế độ phúc lợi đối với Người lao động: đầy đủ
- Đóng BHXH, khám Sức khỏe định kỳ hàng năm
- Chế độ tăng lương, thường T13, KPI
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện tại
- Đồng nghiệp: Chia sẻ, đoàn kết vì mục tiêu chung

Office Photos

Active Jobs From Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Đầu tư Sao Thủy