Công ty cổ phần dịch vụ Điện Tử Việt Tuyển dụng mới nhất

Công ty cổ phần dịch vụ Điện Tử Việt

Add a review
  • Share:

Công ty cổ phần dịch vụ Điện Tử Việt Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Sản Xuất ,

Company Description

 VESCO hoạt động kinh doanh ở nhiều lĩnh vực với đa dạng các loại hình khác nhau nhưng tính đến thời điểm hiện tại chúng tôi tập trung hoạt động ở 2 lĩnh vực chính:

Dịch vụ quản lý bất động sản và Dịch vụ tiếp thị & cho thuê.

Office Photos

Active Jobs From Công ty cổ phần dịch vụ Điện Tử Việt