CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ TƯ VẤN 24HPLUS Tuyển dụng mới nhất

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ TƯ VẤN 24HPLUS

Add a review
  • Share:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ TƯ VẤN 24HPLUS Components Overview

  • Company Size > 50-100
  • Posted Jobs 2
  • Viewed 297
  • Founded Since
  • Sectors Kế toán/Tài chính/Kiểm toán ,

Company Description

- Tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới về sản phẩm, chính sách và các quy định của công ty.
- Theo sát để hỗ trợ, giúp đỡ các nhân viên trong nhóm hoàn thành chỉ tiêu đề ra.
- Trong quá trình làm việc, đưa ra các ý kiến đóng góp, xây dựng nhằm đảm bảo, bảo vệ quyền lợi của nhân viên trong nhóm.
- Nâng cao tinh thần đồng đội, động viên tinh thần làm việc và thúc đẩy doanh số kinh doanh của khu vực;
- Đặt ra các kế hoạch hoạt động cho nhóm hoặc khu vực phụ trách; 
- Theo dõi các hoạt động bán hàng của nhân viên kinh doanh tạị khu vực;
- Chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của khu vực; giải quyết các vấn đề tại khu vực (nếu có)
- Tiếp nhận thông tin phản hồi từ nhân viên và thị trường để cập nhật, báo cáo cho Ban GĐ để có giải pháp hỗ trợ kịp thời.
- Xây dựng và tạo môi trường làm việc hòa đồng, lành mạnh và chuyên nghiệp.
- Và một số công việc khác được giao;

Office Photos

Active Jobs From CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ TƯ VẤN 24HPLUS