CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DOANH NHÂN VERCO Tuyển dụng mới nhất

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DOANH NHÂN VERCO

Add a review
  • Share:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DOANH NHÂN VERCO Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Bán hàng Tiêu dùng nhanh,

Company Description

 

GIỚI THIỆU VỀ VERIG

Công ty cổ phần Đầu tư doanh nhân VERCO, viết tắ là VERIG là doanh nghiệp hoạt động tài chính và quản trị số 1 trong cộng đồng doanh nghiệp SME. Công ty có sứ mệnh giải quyết nút thắt về vốn và quản trị ho doanh nghiệp nhỏ và vừa, xây dựng một cộng đồng có sự kết nối chặt chẽ, chia sẻ mọi nguồn lực dựa trên nền tảng công nghệ để tạo ra chuỗi giá trị và kết nội sức mạnh cộng đồng. Hoạt động của VERIG được bảo trợ bởi Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Office Photos

Active Jobs From CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DOANH NHÂN VERCO