Cổ Phần Bao Bì Quang Minh Tuyển dụng mới nhất

Cổ Phần Bao Bì Quang Minh

Add a review
  • Share:

Cổ Phần Bao Bì Quang Minh Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Người nước ngoài/Việt Kiều,

Company Description

 Công ty chuyên về lĩnh vực sản xuất bao bì giấy carton,  đã hoạt động trên 20 năm.

Office Photos

Active Jobs From Cổ Phần Bao Bì Quang Minh