Bambi English Tuyển dụng mới nhất

Bambi English

Add a review
  • Share:

Bambi English Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Dịch vụ an ninh ,

Company Description

Bambi English không phải là trung tâm tiếng Anh, bạn cũng có thể gọi Bambi English là Câu Lạc Bộ tiếng Anh cho trẻ em.

Bambi English hoạt động học tiếng Anh theo phương pháp giáo dục hướng cá nhân, mô hình tiếp cận tiếng Anh tinh gọn, chi phí thấp gần như bằng 0, hướng đến khả năng tự học không phải chỉ ở môn tiếng Anh mà bé có thể tự học tất cả các môn học khác. 

Office Photos

Active Jobs From Bambi English